Nejvyšší soud ČR aplikuje názor Ústavního soudu na nárok poškozeného na rentu v případě jeho nesoběstačnosti

Ústavní soud ČR vyložil ve svém aktuálním nálezu z roku 2013 nejen povahu jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví, ale také dovodil, v soudní praxi dosud zamítané, právo poškozeného na přiznání renty v případě, že je vzhledem k závažným trvalým následkům, odkázán na péči třetích osob.

Ve shora uvedeném rozsudku Nejvyšší soud ČR poprvé aplikoval právní názor vyslovený Ústavním soudem, což znamená významný a žádoucí průlom do dosavadní rozhodovací praxe.

Naše kancelář dlouhodobě prosazuje a uplatňuje pro své klienty právní výklad, který je nyní potvrzen nálezem Ústavního soudu i jeho aplikací Nejvyšším soudem. Získáváme tím našim klientům odškodnění až v řádu statisíce korun navíc, které by jinak nezískali. Pokud se chcete dozvědět více, uvítáme, když nás se svým problémem seznámíte, abysme mohli posoudit vaše nároky.

Kontaktujte nás

Adresa:   nám. T. G. Masaryka 616/37
290 01 Poděbrady
Mobil:   +420 606 53 80 53
Email:   kancelar@akrozanek.cz

Pracovní úrazy

  • Bezplatná právní poradna
  • Bezplatné právní zastoupení
  • Úplné vymožení škody
  • Více peněz za méně starostí
  • Bezplatné zastoupení v soudním řízení

Mgr. Ing. Petr Rožánek © 2013