V roce 2014 jsme trpělivou a precizní prací vymohli našim klientům na náhradě škody na zdraví více než 13 milionů korun. 

Všem klientům děkujeme za důvěru a budeme i nadále usilovat o to nejlepší co pro vás můžeme udělat. 

Nejvyšší soud ČR aplikuje názor Ústavního soudu na nárok poškozeného na rentu v případě jeho nesoběstačnosti

Ústavní soud ČR vyložil ve svém aktuálním nálezu z roku 2013 nejen povahu jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví, ale také dovodil, v soudní praxi dosud zamítané, právo poškozeného na přiznání renty v případě, že je vzhledem k závažným trvalým následkům, odkázán na péči třetích osob.

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, došlo s účinností ode dne 1. 8. 2013 ke zvýšení sazby minimální mzdy z původních 8.000,- Kč na současných 8.500,- Kč.

V poslední době zaznamenáváme v médiích v souvislosti s kauzou Davida Ratha uplatnění institutu spolupracujícího obviněného. Tou má mít dle dostupných informací podnikatelka Ivana Salačová. Jaký význam má tento institut v praxi?

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Novela  provedla změnu v úpravě pracovního poměru na dobu určitou, a zároveň zasáhla do oblasti úpravy nepřetržitého odpočinku zaměstnance mezi dvěma směnami.

Kontaktujte nás

Adresa:   nám. T. G. Masaryka 616/37
290 01 Poděbrady
Mobil:   +420 606 53 80 53
Email:   kancelar@akrozanek.cz

Pracovní úrazy

  • Bezplatná právní poradna
  • Bezplatné právní zastoupení
  • Úplné vymožení škody
  • Více peněz za méně starostí
  • Bezplatné zastoupení v soudním řízení

Mgr. Ing. Petr Rožánek © 2013