"Rozumíme vašim potřebám,
chráníme vaše zájmy."

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Petra Rožánka

Advokátní kancelář Rožánek poskytuje profesionální právní služby v podstatné většině oblastí práva České republiky.

Poskytování generálního právního poradenství spočívá především v konzultacích a řešení právních záležitostí v oblastech občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, přestupkového a správního práva, zastupování klientů před soudy a orgány veřejné správy v nejrůznějších druzích řízení, sepisování žalob, smluv a jiných dokumentů a také v ověřování podpisů a konverzi dokumentů z/do listinné nebo elektronické podoby.

- VÍCE -

 

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup