Ceník

Aktuálně vám nabízíme úvodní konzultace je bezplatná.

Ceny advokátních služeb poskytovaných klientům jsou stanoveny dle zákona č. 85/1996, o advokacii, v platném znění, a dle § 6 – 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění (dále jen „advokátní tarif“).

Při převzetí věci se dle okolností konkrétního případu snažím klienta předem informovat o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Podle povahy poskytované právní služby sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

  • Úkonová odměna advokáta je stanovena pevnou sazbou za provedení jednoho úkonu právní služby, přičemž výše této sazby vyplývá z advokátního tarifu a může být přiměřeně snížena v závislosti na konkrétním případu.

Časová odměna

  • Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát fakticky stráví nad zpracováním konkrétního požadavku klienta. Výhodou této časové odměny je, že přesně odráží specifika jednotlivého případu.

Paušální odměna

  • Tato forma odměny se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb po určitou dobu. Je vhodná zejména pro právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v obdobném rozsahu.

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup