Advokátní kancelář Mgr. Ing. Petra Rožánka

advokátní kancelář

Advokátní kancelář Rožánek poskytuje profesionální právní služby v podstatné většině oblastí práva České republiky.

Poskytování generálního právního poradenství spočívá především v konzultacích a řešení právních záležitostí v oblastech občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, přestupkového a správního práva, zastupování klientů před soudy a orgány veřejné správy v nejrůznějších druzích řízení, sepisování žalob, smluv a jiných dokumentů a také v ověřování podpisů a konverzi dokumentů z/do listinné nebo elektronické podoby.

Specializací a excelentní disciplínou Advokátní kanceláře Rožánek je právní oblast náhrady škody, zejména pak náhrady škody na zdraví. Ať už je příčinou vzniku škody pracovní úraz, dopravní nehoda, trestný čin, zanedbání lékařské péče, nezákonné rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy nebo jiné porušení smluvní či zákonné povinnosti, dokážeme vás provést složitostmi uplatňování vašich nároků tak, že dosáhnete ve většině případů úplného odškodnění.

Na Advokátní kancelář Rožánek se mohou se svými problémy obrátit občané, podnikatelé, ale i obce či města z celé České Republiky, neboť díky využívání nejmodernějších prostředků komunikace, dokážeme být s našimi klienty kdekoli a kdykoli.

Vždy se klientům snažíme nabídnout tu nejjednodušší a nejefektivnější cestu vedoucí k uplatnění jejich práva. Při poskytování právních služeb a poradenství klademe velký důraz na individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám.

Advokátní kancelář je klientům k dispozici k osobní návštěvě každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin. Po telefonické domluvě je samozřejmě možné dohodnout si i jiný termín mimo pracovní dobu.

Team Advokátní kanceláře Rožánek se těší na Vaši návštěvu. Úvodní konzultaci poskytujeme bezplatně!

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup